LOGISTYKA MORSKA

Kluczową gałęzią transportu dla wszelkich towarów importowanych z odległych miejsc na świecie jest transport morski, który uwzględnia dostawy skonteneryzowane, drobnicowe, ale również masowe.

Jest to jeden z najbardziej ekonomicznych sposobów przewozu ładunków o znacznej objętości oraz wadze. Poza standardowymi usługami transportu statkiem na regularnych liniach żeglugowych nasze usługi spedycji morskiej uwzględniają również obsługę portową i celną.

Zapewniamy rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów oferując między innymi również transport intermodalny.

Nasze usługi transportu morskiego obejmują:

 • Przewóz towarów w kontrolowanej temperaturze
 • Ubezpieczenie przewożonych towarów w zakresie „All risk”
 • Pomoc w realizacji przewozów ponadgabarytowych i nadzwyczajnych
 • Transport morski ładunków FCL i LCL przy współpracy armatorami klasy A
 •  Regularny serwis drobnicowy
 •  Transport kolejowy z Chin przesyłek FCL oraz LCL
 • Obsługa celna w polskich oraz zagranicznych portach morskich, m.in. w Gdyni, Gdańsku,
 • Hamburgu, Bremerhaven, Rotterdamie
 • Pełna obsługę logistyczna, m.in. przeładunki, kontrole fitosanitarne, weterynaryjne
 • Realizacja przesyłek „Door to Door”
 • Kontrola jakościowa przesyłek przed wysyłką do finalnego odbiorcy